Tre av tio stockholmare är intresserade av medlemskap i en bilpool. Med bilpooler ges möjlighet till att vara flexibel och slippa onödiga bilrelaterade kostnader, dessutom har samägandet av bilen en positiv inverkan på miljön.

För en bilist boende i Stockholms innerstad tar det i genomsnitt 26 minuter att ta sig till arbetet, och 47 procent av innerstadsborna hävdar att de inte är beroende av en bil för att få vardagen att fungera. Hela 36 procent av innerstadsborna uppger sig vara positivt inställda till medlemskap i bilpooler.

– Bilbranschen har utvecklats och i dag är ägandeskapet av bilen inte lika viktigt, något vi på OKQ8 märker av genom en god efterfrågan på hyrbilar. Många boende i Stockholms innerstad äger ingen egen bil, av flera anledningar, och ser hyrbilar och bilpooler som bra alternativ, säger Ulrika Blomberg, Chef hyrbilar OKQ8.

Endast en procent av stockholmarna är i dag medlem i en bilpool, vilket innebär att man delar på en eller flera bilar med andra personer. Demoskops och OKQ8:s undersökning visar dock att bilisterna är mycket positivt inställda till bilpooler. 29 procent i Stockholms län är intresserade av medlemskap i en bilpool och störst intresse återfinns inom åldrarna 18–34 år, där 34 procent uppger att de gärna delar bil med andra bilister.

Vid en öppen fråga visar undersökningen att flexibilitet och tillgänglighet är två viktiga och avgörande faktorer för ett medlemskap i en bilpool. Det ska finnas goda möjligheter att få tillgång till bil med kort varsel, låna den under längre perioder och lämna bilen på olika platser. Undersökningen visar även att kostnaden är en viktig påverkansfaktor, där bilisterna anser att en rimlig månadssumma för medlemskapet bör ligga på 40–60 kronor. Därtill är det viktigt att bokningsprocessen är enkel och smidig.

– Både bilpooler och hyrbilar är viktiga bidrag till utvecklingen mot en hållbar bilism. Det är även kostnadseffektiva alternativ där bilisten endast betalar för tiden bilen används och slipper onödiga bilrelaterade kostnader. Vi på OKQ8 vill vara den moderna mötesplatsen för bilister och arbetar kontinuerligt med att vara en möjliggörare för människor i rörelse att göra hållbara val, säger Camilla Slunge Dowling, hållbarhets- och kommunikationschef på OKQ8.

Undersökningen är genomförd av Demoskop på uppdrag av OKQ8.